OCD, tvångstankar, GAD, generell ångest och katastrof tankar

 

”Jag har tvångstankar och katastrof tankar”

 

Jag hade knappt hunnit innanför dörren förrän telefonen ringde. I andra ändan var en orolig kille som ringde och berättade att han var övertygad om att han hade gjort en tjej gravid.

 

Jonas: Hur vet du det? frågade jag, Har du frågat henne?

Klienten: Klart jag har svarade han bestämt.

Jonas: Vad sa hon då? 

Klienten: Hon sa att hon inte är gravid.

Jonas: Så vad är problemet?

Klienten: Jag litar inte på det graviditetstestet som hon gjorde.

Jonas: Varför inte det? frågade jag.

Klienten: ”Dom är inte 100 % tillförlitliga”.

Jonas: Då får du väl ta ett till, sade jag.

Klienten: Det har jag gjort.

 

Då tänkte jag att han måste ha fått två olika svar.

 

Jonas: Vad var svaret på det andra testet?

Klienten: Det var också negativt, svarade han.

Jonas : Varför litar du inte på det?

Klienten: För att det står att testen kan vara opålitliga om man har urinvägsinfektion.

Jonas: Hade hon det frågade jag nyfiket.

Klienten: Nej det hon inte, men det är inte alltid att det syns om man har urinvägsinfektion. Det finns fall där man kan ha urinvägsinfektion utan att veta om det.

 

Oro och ångest har blivit en epidemi i modern tid som infekterar våra liv. Det ökade nyhetsflödet och vår antivite på social medier.

 

Nivån av oro hos unga studenter i USA är idag lika hög som hos psykiatripatienterna på 1950-talet. Om vi nu vet att det inte lönar sig, varför fortsätter vi att oroa oss?

Det är inget konstigt att vi oroar oss. Det är en helt naturlig process. Det är en naturlig överlevnadsinstinkt som vi burit med oss länge men när vårt malande går till överdrift ibland kan det hindrar oss från att må bra. I terapirummet ser jag människor som har hur stor potential som helst, men som hindras av sina oros-tankar. De flesta som oroar sig gör det för att de tror att det ska hjälpa och skydda dem från att ens största skräck ska inträffa eller hjälpa dem att agera ansvarsfullt. ”Om jag inte oroar mig, kanske något hemskt händer”. De ser oroandet som en försäkring för att undvika framtida problem, men oro hjälper sällan.

 

När jag arbetar med katastrof tankar ser jag på det som vi benämner produktiv oro och inproduktiv oro. Produktiv oro är ett realistiskt förhållningssätt som får oss att agera. Till skillnad från det som kallas inproduktiv oro som handlar om mycket tänk-om-oro, då vi föreställer oss de värsta scenarion. Oro kan över tid inkräkta på immunförsvaret, öka blodtrycket och leda till ångestrelaterade tillstånd så som Generalised Anxiety Disorder (GAD). Vi löper också risken att hämma vår emotionella intelligens.

 

Oro hindrar amygdala (området i hjärnan som tillhandahåller en snabb, emotionell reaktion på hotande stimuli och som lär hjärnan att tänka ut en bättre respons nästa gång). När vi oroar oss så aktiveras andra delar av hjärnan som är mer abstrakta och icke emotionella områden som frontal cortex, vilket avsevärt försämrar vår förmåga att processa och lära oss av våra känslor. Genom att ta kontroll över din oro, kan det avsevärt förbättra din livssituation.

 

Nedan finner du hur du kan stoppa din oro och börja leva. Vi uppfattar oro mer som ett beteende än ett personlighetsdrag. Vad som avgör vårt beteende är inte händelsen utan vår tolkning av den. Dessa teorier bekräftas också av Joseph LeDoux professor i neurovetenskap som också är av uppfattningen att oro handlar mer om uppfostran än genetik. När vi arbetar med klienter vet vi efter studier att omedvetna skräckrelaterade minnen kan påverka hjärnan i nutiden. Jag arbetade med en klient där modern varit väldigt hypokondrisk; Barnen skulle vägas och mätas varje dag. Hennes mor var ofta väldigt sjuk när han växte upp så det fanns alltid något att oroa sig för. Jag antar att hans rädda, oroliga sätt att tänka blev en vana. Att göra ett oros-test/profil för att lära dig mer om din attityd när det gäller oro kan vara ett första steg att bryta oron. Genom att tro att du är född orolig kommer du lättare att tolka upplevelser ur det perspektivet.

 

Steg 1 för att hantera tvångstankar katastrof tankar. Utmana dina negativa föreställningar

 

Vi har alla en kärnföreställning om oss själva formad i barndomen och som bestämmer vad vi oroar oss för. Om du har en (grund) föreställning att du måste göra allt perfekt kommer din oro att cirkulera kring att ditt arbete inte är tillräckligt bra gjort. Om du tror att du är tråkig kommer du att fokusera på vad andra tycker om dig. Försök att notera och skriva ner vad du oroar dig för mest. När du väl har identifierat dina kärnföreställningar är nästa steg att utmana dem. Titta till exempel tillbaka på den gångna veckan och fråga dig själv: ”Hur mycket tid ägnade jag faktiskt åt att vara lat?”. Nästa steg är att agera mot din föreställning: ”Vad är det som säger att jag inte kan vara lat en liten stund utan att hela världen faller ihop?”. Det sista steget är att börja etablera en positiv föreställning: ”Jag har rätt att koppla av då och då”.

 
Steg 2 för att hantera tvångstankar, katastrof tankar. Lär dig acceptera ovisshet
 

Tillhör du dem som söker efter den perfekta lösningen på dina problem genom att använda oro som en strategi? ”Jag vill veta vad som händer i framtiden, ha alla svar”, sa en klient till mig. Ett kännetecken på oro är just intolerans för ovisshet. Vi vet av erfarenhet från terapirummet att de flesta som oroar sig föredrar att veta en negativ utgång för säkerhets skull, snarare än att handskas med en oväntad positiv utgång. Du måste vara villig att göra saker som inte är perfekta för att kunna vara framgångsrik.

I en studie från 2002 visade det sig att i snitt 85 % av de negativa förväntningarna som oroliga människor gör inte blir verklighet. En teknik som kan fungera kallas för ”thought flooding”.

Det innebär att du repeterar dina oroande tankar åtskilliga minuter varje dag utan att försöka hitta en lösning. Denna repetition gör det möjligt för dig att på ett bättre sätt hantera ovisshet. 

 

Vi brukar uppmana våra klienter att skriva ner alla saker som dem bekymrar sig för, saker som skulle kunna inträffa den kommande veckan. En vecka senare får de skriva ner vilka saker som faktiskt hände och hur de kände sig i efterhand. 

 

Jonas Gåde

 

Materialet är © copyrightskyddat

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *