Sexmissbruk, sexberoende

Jag är egentligen inte så fötjust i termen sexmissbruk. När jag pratar med klienter använder jag hellre oönskat sexuellt beteende. Eftersom resten av världen använder sexmissbruk så får den termen duga så länge. Sexmissbruk är fortfarande ingen diagnos enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-V (DSM-5), men det finns ändå idag gedigen forskning som gör att vi kan tala om sexmissbruk som ett problem. Troligtvis kommer diagnosen i nästa upplaga DSM 6. Gränserna är lite flytande när det gäller sexmissbruk, men vi kan ändå gruppera in dem i följande kategorier. För en del sexmisssbrukare handlar beteendet om att tvångsmässigt användande av pornografi  För andra stoppar det inte där utan det finns djupare tvångsmässiga behov att engagera sig sexuellt med andra personer. Tanken att en välfungerande person kan ägna merparten av dagen åt att tänka på sex, planera sex och leta efter sexuella möjligheter kan var svårt att förstå om man inte själv har den problematiken. Nedan finner du en del andra aktiviteter som kan tyda på sexmissbruk.

 • Prostitution
 • Överdrivet onanerande
 • Extremt sadistiskt eller masochistiskt beteende
 • Blottning
 • Andra sexuella avarter

Sexmissbrukare använder sexuell aktivitet för att undvika ångest eller reagera på yttre stressfaktorer ungefär som en alkoholist använder alkohol för att dämpa ångest. Men belöningen har ett högt pris och leder många gånger till skuld och ångest.

Forskning visar att sexmissbrukare ofta kommer från dysfunktionella familjer. En studie visade att 82 procent av sexmissbrukarna rapporterade att de var utsatta för sexuella övergrepp som barn.

När övergår vanligt sex till att bli ett missbruk?

Alla människor har olika sexuella och romantiska behov därför kan det vara svårt att dra en tydlig gräns för när det handlar om ett missbruk eller bara ett stort behov. Mina förhoppningar är att personer med ett stort intresse för sex kan vidmakthålla detta och njuta av det intresset.

Ett riktmärke att det sexuella behovet är att på väg att gå över styr är när andra delar av livet påverkas negativt.

Vad är sexmissbruk sexberoende?

Sexmissbruk är ett missbruk som skiljer sig från andra missbruk och beroenden som exempelvis spelmissbruk, alkohol eller drogmissbruk. Det är naturligt för oss att vilja ha sex. Vi har alla ett behov av sex och närhet. Sex är nyttigt för vår mentala och fysiska hälsa. När vi har sex eller blir förälskade så utsöndrar hjärnan dopamin och serotonin, intensiva biokemiska belöningar efter att missbrukaren ägnat sig åt sitt missbruksbeteende så det är inte konstigt att missbrukaren får en kick av sitt beteende. Dessa signalsubstanser kan göra oss beroende.

Eftersom sex eller förälskelser både lindrar ångest, så blir det ett tudelat svärd när det övergår i ett missbruk, och samtidigt medför att du mår sämre, vilket i sin tur ökar beroendet hela tiden. Personer som lider av ett sexmissbruk använder sex som en drog, ungefär på samma sätt som en alkoholist använder alkohol. Det sexuella beteendet blir en flykt från verkligheten, ett sökande efter en snabb kick. En kick som tillfälligt kan dämpa ångest och oro för stunden, för att sedan framkalla ångest i form av skam och tomhetskänslor. Det är lätt att tro att sexmissbruk handlar om att man är intresserad av sex eller ägnar sig åt konsekvent åt sex i en sexuell relation, men så är det oftast inte: Sexmissbruk handlar snarare om är konsekvenserna av ens sexuella beteende där man använder sex för att få kickar för att därmed slippa hantera andra jobbiga svåra känslor eller sin ångest. Sexberoende anses ofta vara ett manligt problem, men sexberoende kan drabba vem som helst.

Hur vanligt är det med sexmissbruk? 

I en studie av universitetsstudenter fann man att cirka 3% av männen hade problem med sexberoende jämfört med 1,2% av kvinnorna. En annan studie av sexuellt beroende på internet fann ett liknande förhållande: 5% av män medan siffran för kvinnor var 2% 

Källa: Ajegena, B. K., Oti Baba, V., & Usman, B. A. (2018). Sex och sexuellt beroende i USA:En översikt av strategierna för epidemiologi, med hantering och förebyggande. Journal of Addiction Research & Therapy, 9 (5).

Vem blir sexmissbrukare sexberoende?

Vem som helst kan bli sexmissbrukare. Sexmissbruk är inte riktigt lika vanligt hos kvinnor som hos män men det förekommer i alla samhällsklasser. Det finns alltså ingen typisk sexmissbrukare. Det finns mycket skam i att erkänna att man är sexmissbrukare. Det finns ett stort mörkertal av personer som väljer att inte söka hjälp. Därför är det relativt få som söker hjälp för sitt missbruk, så många lider i tystnad. Vanlig behandlingsmetod är ett så kallat 12 stegprogram som kommer från Anonyma alkoholister. 

Hur uppstår sexmissbruk, sexberoende?

Sexmissbruk är sällan något som uppkommer plötsligt. Det finns flera olika orsaker som inkluderar: Både genetiska, biologiska men framför allt psykologiska.

Orsaker till sexmissbruk, sexberoende: Genetiska faktorer

Personer kan ha en genetisk predestination för tex impulsivitet eller är sensationslystet beteende, det kan också handla om en djupare ångestproblematik som kanliseras i form av sexmisssbruk. Borederline, Narcissism, Bipolär och ibland hysterisk personlighets störning den sistnämna növändigtvis inte sex utan extremt bekräftelse behov.

Orsaker till sexmissbruk, sexberoende: Biologiska faktorer

Ett överskott på hormoner av testeteron eller östrogen kan påverka sexlusten. Kombinationen av impulsivitet i kombination med höga nivåer av sexhormoner ökar självklart riskerna.

Orsaker till sexmissbruk sexberoende: Psykologiska faktorer

Många gånger finns djupare psykologiska orsaker. Precis som många andra beroenden kommer sexmissbrukaren oftast från en dysfunktionell uppväxt. Teorier om sexmissbruk relaterar till det som kallas anknytningsteorin (tillhörigheten vi upplevde när vi växte upp). En stel och känslokall miljö där barnet tvingas att anpassa sig och inte får den trygghet det behöver kan resultera i motreaktioner. Har vi vuxit upp i en miljö där anknytningen till föräldrarna brustit genom att föräldrarna inte har kunnat tillgodose eller kunnat ta hand om sina egna eller barnets känslor och behov ökar riskerna för att utveckla sexmissbruk. Över tiden kan man förlora sitt ”jag”. Känslan av inte bli sedd kan leda till att man börja leva ett dubbelliv som ofta följs av känslor av skam i kombination med att man manipulerar sin partner. Om kärleken från föräldrarna varit ambivalent, dvs av och på när det passat föräldern är risken stor att barnet som vuxen tar upp samma beteende eller motsatsen. I en del fall kan det leda till att barnet som vuxen utvecklar beteenden av svartsjuka, klängighet eller kontrollbehov. Å andra sidan om vi vuxit upp i en ”kärleksskola” med föräldrar som har gett oss kärlek och trygghet kommer vi automatisk att ha den förmågan att ta emot kärlek och ge kärlek till vår partner.

Orsaker till sexmissbruk, sexberoende. Social inlärning

Tidiga erfarenheter av gränsöverskridande sex kan också resultera i att vi modelerar detta beteendet när vi växer upp.

Orsaker till sexmissbruk, sexberoende. Sexuella kränkningar

Många sexmisbrukare har inte sällan efarenheter av sexuella kränkningar i form av olika sexuella övergrepp och därigenom fått en snedvriden bild av sexualiteten.

Konsekvenser av sexmissbruk, sexberoende.

För den som är sexberoende fungerar sex eller förälskelser som en verklighetsflykt, som en slags ”medicin” för att hantera sin inre oro. Dessa känslor kan framgångsrikt behandlas i terapi.

Jakten på sexuell stimulans flyttar fokus för stunden att hantera ångesten i vart fall tillfälligt. Mycket av tillfredsställelsen ligger i jakten och objektifiering, men efter jakten kommer skam och tomhets känslor som ett brev på posten. Inte sällan kan sexmissbrukaren falla in i de sårade barnets perspektiv omedvetet. Självkänslan tar stryk och det är inte sällan som det växer fram ett starkt självhat.

Detta leder till att sexmissbrukaren kan få svårt att fungera i en vanlig relation. Känslan av uppgivenhet är oftast stor hos de som lider av ett sexmissbruk och det är inte ovanligt att de också har problem med droger eller alkohol. I en del fall kan de gå så långt att man funderar på självmord.

Sexmissbruk, sexberoende och känslor 

Sexmissbrukaren får svårt att ge uttrycka för sina känslor. Där de relationsmässigt antigen hamnar i underläge eller överläge i sina relationer. Sexmissbrukare kan ha svårt för riktig närhet och kärlek och allt blir i stället ett flyktigt letande efter något annat. Känslor av intimitet är något som sexmissbrukaren försöker undvika till varje pris. Sexmissbrukaren vill istället att det sexuella mötet skall vara så okänsligt som möjligt. Många gånger leder detta till över tiden till en intimitetstörning.

En person som har en fast partner kan också ha ett sexberoende. Då är det vanligt att personen ifråga isolerar sig i sina egna intensiva upplevelser och känslor, istället för att dela dem med en partner.

Känslor som är rent fysiska ”jag känner att det sträcker i mitt lår” det är en fysisk känsla.
Den andra dimensionen är en högre form av känsla här samverkar känslor och tankar. Vi värderar omvärlden genom denna dimensionen. ”Jag känner mig lite små frustrerad,” ”ledsen” eller ”irriterad” osv.

Min erfarenhet efter att mött 100 tals sexmissbrukare att dessa personer ofta har en begränsad tillgång till de senare känslorna. Deras känsloliv levs företrädesvis ut i den fysiska dimensionen där sexet blir en viktig del att kom i kontakt med känslan. 

Mitt terapeutiska arbete handlar mycket om att hjälpa klienterna som lider av sexmissbruk att komma i kontakt med den känslomässiga dimensionen.

Läs mer om sexmissbruk 

Jonas Gåde 

Materialet är © copyrightskyddat

REKOMMENDERAD LÄSNING

Förbättra och utveckla ditt sexliv med Tantra

När vi har sex, är det vanligt att vi lägger väldigt mycket fokus på vårt kön för att frigöra energi …
Läs Mer

Utveckla, förbättra din sexualitet med ett öppet hjärta

För att kunna känna en djupare sexuell känsla, behöver du vara så trygg med dig själv att du kan lämna …
Läs Mer

Hur skiljer sig den maskulina och feminina sexualiteten?

 När par kommer till mig med sina sexuella problem, vet jag av erfarenhet att det ofta inte handlar om sexualiteten …
Läs Mer

JONAS GÅDE

031- 7740067 / 0708111161

Jonas Gåde är kognitiv terapeut, föreläsare och arbetar med förändringsprocesser och över hela Europa med alla typer av psykologiska problem. Han har skrivit ett tiotal böcker bland annat: Tjockholmsbibeln, Servicemanual till bättre liv som är Sveriges mest lästa bok i personlig utveckling 300000 läsare hittills. Är du intresserad av föreläsningar om relationer, personlig utveckling, psykopati, svartsjuka, otrohet, kärleksspråk, kärleksstilar,narcissism, mytomani, våld i relationer sexuella övergrepp sexmissbruk m.m är du välkommen att höra av dig.
info@lovetestnow.com

6 reaktioner på ”Sexmissbruk, sexberoende”

 1. Pingback: Psykopaters förhållande till sex och relationer – Psykologitest blogg

 2. Pingback: Psykopaters förhållande till sex och relationer – Psykologitest blogg

 3. Pingback: I huvudet på en player – Psykologitest blogg

 4. Pingback: Min partner, kille, tjej är sexmissbrukare, sexberoende 2 – Psykologitest blogg

 5. Pingback: Lever du med en energitjuv eller martyr? – Psykologitest blogg

 6. Pingback: Min partner kille, tjej tittar och är beroende av porr? – Psykologitest blogg

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *