Självkänsloskolan del 2

”Vad är orsaken till dålig självkänsla och självförtroende?”

 

Tack till er som delade artikeln. Jag fick några uppmuntrande mejl. Några av er tyckte jag skulle skriva mer om självkänsla. Här kommer lite mer om hur vår självkänsla påverkas av olika faktorer.

Ett av de största problemen med klassiska terapiformer är att de nästan alltid studerar ”sjuka” människor för hitta lösningar på hur klienterna ska kunna bli friska. Det är ungefär lika klokt som att gå till en bilskrot för att lära sig förstå hur bilar ska kunna fungera bättre. När jag utforskar nya områden, använder jag ofta något som kallas för modellering. Det som är intressant är att studera människor som har en bra självkänsla.Testa din självkänsla här

 • Hur tänker de?
 • Hur beter de sig?
 • Vilka värderingar har de?
 • Vilka föreställningar har de?

Jag har också lärt mig av många personer med låg självkänsla hur de tänkte, innan jag gav dem nya råd. Nedan finner du lite mer om sociologiska och psykologiska faktorer.

”Hur påverkas självkänslan och självförtroendet av uppväxten?”

 

Det kan finnas många olika situationer eller sociala tillhörigheter som gör att man som barn inte känner sig fullvärdig.

Klasstillhörighet
Kön
Etnisk tillhörighet
Utbildning
Språk
Arbetssituation

 

”Hur påverkar vårt kön på vår självkänsla?”

Vårt kön i sig ger inte låg självkänsla, men det kan vara en kulturellt betingad orsak. Till en del kvinnor i arabiska kulturer ges inte möjligheten att använda sig av sina resurser. Det medför i sin tur att de kollektivt lär sig att de är mindre värda. Generellt sett har tjejer och kvinnor lite lägre självkänsla.

”Hur påverkas självkänslan av etnisk tillhörighet?”

I en del länder kan faktorer som tillhörigheten av en etnisk minoritet, speciellt minoriteter som bär på en tung historisk diskriminering, medföra att många förlorar sin självkänsla. Afrikanska medborgare behandlades länge i USA som att de vore mindre vetande. President Obamas valseger gav det stora svarta kollektivet en ny identitet och självkänsla.

 

”Vilka psykologiska faktorer påverkar självkänslan?”

De absolut viktigaste orsakerna till dålig självkänsla är psykologiska orsaker.
Det finns många faktorer som passar in under begreppet psykologiska faktorer:

 • Familj
 • Skola
 • Arbete
”Min dåliga ekonomi har påverkat min självkänsla och självförtroendet?”

Om man är uppvuxen under enkla förhållanden, kan det påverka självkänslan när man hamnar i miljöer som man inte känner sig bekväm i. Pengar är en viktig faktor för trygghet och påverkar därför självkänslan.

 
”På vilket sätt påverkas självkänslan och självförtroendet av vår uppväxt?”

Den absolut viktigaste arenan där självkänslan kan få sig en törn, är kopplad till vår uppväxt. Din uppfostran i kombination med familjemönster, kommer därför att spela en avgörande roll för din självkänslas utveckling. Det kan handla om emotionella, fysiska eller sexuella kränkningar i olika former. Det betyder inte att du automatiskt får en dålig självkänsla, men sannolikheten ökar. Våra föräldrar kanske jämför oss med våra syskon; ”Tänk om du hade jobbat lika hårt i skolan som din bror, då hade du inte haft så dåliga betyg”. Vi tar in omvärlden genom det vi ser, hör och känner och drar slutsatser utifrån detta. Allt det här leder fram till hur vi som vuxna uppfattar oss själva. Ingen av oss springer rakt ut i världen i full blom med alla dessa egenskaper helt färdigutvecklade. Många gånger är våra föräldrar inte medvetna om hur deras agerande påverkar dig som barn. Nu handlar det inte om att skuldbelägga dina föräldrar, men det är ändå viktigt att du kartlägger de kränkningar som tidigare varit. Det finns övningar längre fram.

”Hur påverkas vår självkänsla och självförtroende av skolan/arbetsplatser?”

Det finns flera andra miljöer eller situationer som kan få självkänslan att knäckas.

”Kan svåra livssituationer påverka självkänslan?”

Starka händelser som till exempel när någon går bort, skilsmässa, äktenskapliga konflikter, konkurs, självmord inom familjen, trafikolyckor med traumatisk utgång eller att flytta från orten där man bor kan påverka självkänslan. Även kränkningar som skett tidigare kan komma upp senare i livet och ha en påverkan. Viss mänsklig smärta är oundviklig, så klart. Jag ser två typer av smärta; den ena är smärtan av att känna igen problemen, medan den andra smärtan är skuld. Det finns situationer där vi kanske inte får det vi önskar av någon. När du inte får det som du vill, får du den dåliga känslan på köpet. Har du tänkt på det? Först får du inte det som du vill ha och sedan ska du må dåligt över det under en längre tid.

”Negativa tankar och tankemönster”

En del människor som lider av bristande självkänsla kan ha en pessimistisk grundsyn, samt negativa tankemönster som håller fast dem i den dåliga självkänslan. Det finns många tankemässiga fel man kan göra. Har man hela tiden en negativ inställning till det mesta som rör tillvaron och det som händer, är det också risk för att man efter hand utvecklar ett depressivt tänkande och även en depression.

Här kan du testa din självkänsla och se hur det påverkar din relation

I nästa artikel berättar jag lite mer om olika typer av dålig självkänsla.

Jonas Gåde

”(c) Materialet är copyrightskyddat”

1 reaktion på ”Självkänsloskolan del 2”

 1. Har läst vad du skrivit.
  Jag är till åren kommen. Har barn som stöttar mig. Barnbarn.
  Ändå känns det som livet lika väl kan sluta här. Finns kvar på jorden då jag inte vill att mina efterkommande ska känna skuld. Har talat och fått hjälp från psyk. Ändå är jag här.
  Insect, alkoholism (pappa) djupt religiös (mamma) med skärselden, misshandel.
  Utåt: kvinna omtyckt social,glad och pigg. Inombords ständigt gråtande. Hur ska jag finna ett positivt resten av mitt liv? Jag orkar inte jobba med mitt inre. Till vilken nytta. Glädje för släkten, ja. Teater är jag bra på. Men jag själv…????

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *